ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

“Systems Thinking”

3 ช.ม. แรกผ่านไปอย่างรวดเร็วกับภารกิจการร่วมกันเรียนรู้ วันนี้ เริ่มจากการฝึก “Systems Thinking” เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นความสลับซับซ้อน ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบ ความท้าทายของเหล่า ETC Innovators คือ#เราจะสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ได้อย่างไร