ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ETC Virtual Run 2019 #รันปั่นงาน

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการ ETC Virtual Run 2019 ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการฉลองครบรอบ 40 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบุคลากร  ครอบครัว  นิสิตเก่า  นิสิตปัจจุบันของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตลอดจนกลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบันที่ครอบครัวมีรายได้น้อย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและทำบุญร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2562 นี้

“#รันปั่นงาน ปั่นงานเสร็จแล้วมารันเพื่อน้อง ๆ กันเถอะ”

สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/ETCvr2019

รายละเอียดการบริจาค 

?   รายได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด นำไปสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบันที่ครอบครัวมีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

?   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  นิสิต  บุคลากรและประชาชนทั่วไป  มีโอกาสในการออกกำลังกายนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี  มีชีวิตยืนยาว

?   เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์  อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน

?   เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบันที่ครอบครัวมีรายได้น้อย

ช่วงวันที่วิ่ง 

? วันที่ 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

ช่วงวันที่ส่งผล 

? วันที่ 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

หากวิ่งครบระยะภายในเวลาที่กำหนดจะเริ่มจัดส่งเหรียญและเสื้อตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นต้นไป แต่หากวิ่งไม่ครบระยะในเวลาที่กำหนด ทางนักวิ่งจะได้รับเพียงเสื้อเท่านั้น

ระยะวิ่ง และ ค่าสมัคร

?  ไม่กำหนดระยะวิ่ง (ไม่วิ่ง) ราคา 349 บาท ได้รับ เสื้อ 

?  ระยะ 10 Km ราคา 499 บาท ได้รับ เสื้อ และ เหรียญ

?  ระยะ 21 Km ราคา 599 บาท ได้รับ เสื้อ และ เหรียญ

แบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก

การรับเสื้อและเหรียญ

?  รับด้วยตนเอง ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 

?  จัดส่งที่บ้าน สำหรับศิษย์เก่า หรือนักวิ่งที่ไม่สะดวกรับที่ภาควิชา จัดส่งฟรี (ภาควิชารับผิดชอบค่าจัดส่งให้)

ค่าบริการไปรษณีย์

?  ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อรับได้ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 

?   นอกพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จัดส่งฟรี โดยจะเริ่มจัดส่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

E-BIB , E-CER

“#รันปั่นงาน ปั่นงานเสร็จแล้วมารันเพื่อน้อง ๆ กันเถอะ”