ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วม #สัมมนาของคนวัยมันส์ ฟรี!!!

#เปิดโลกการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และต่อยอดการวิจัยที่ใช้บอร์ดเกมส์เป็นฐาน
#Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา

#ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม (รับจำนวนจำกัด)
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfbjFgGZkWcYSYFC…/viewform…

วันอาทิตย์ที 22 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ ห้อง 3304 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา Fb: Manito Asanoku