ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสอน

แสดงความยินดีกับ นิสิต ETC นายสราวุฒิ  นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง และนางสาวจริญญา ภูระพัฒน์ คว้ารางวัล การแข่งขันทักษะการสอน ในหัวข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคการศึกษาไทย 4.0