ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู ท่านสานิตย์ สมณะ และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ให้การต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู ท่านสานิตย์ สมณะ และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปครับ