ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร. ​รัชนีวรรณ​ ตั้งภักดี และนิสิต สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์​ศึกษา​คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปมอบสื่อที่ผลิตขึ้นในการเรียนบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณหมอสุกัญญา ชูคันหอมและบุคลากรทางการแพทย์แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกจักษุวิทยา แผนกกุมารเวชกรรม และคลินิกสุขภาพจิต ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมรับมอบสื่อที่ได้พัฒนาขึ้น