ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นิสิต ETC คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา กับผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับรางวัลจาก ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายนามและรายละเอียด ดังนี้ครับ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

#รางวัล​ชนะเลิศ​ ผลงานเรื่อง “รอยโกง”
#ทีม_Duble_OT
นายธวัช มีอาษา
นายอดิพงศ์ ดีพลงาม
นายศตวรรษ ศรีชะตา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Amy Singha-art, ผู้คนกำลังยืน

#รางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​2 ผลงานเรื่อง “โกง”
#ทีม_Asap
ณัฐวรกาญจน์ ไชยบัน
ภูผา ธีรโชติโภคิน
จุฑามาศ ธรรมศิริรักษ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

#รางวัล​ชมเชย 2 “ไม่รับ ไม่โกง”
#ทีม_Three_man_down
นายทศพร เอ๊ฟวา
นายสุนทร เบียดกลาง
นายสุภวัฒน์ อาจวงษา

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Dearr Etc, โอเว่น และ Olives Olives, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Manito Asanoku, โอเว่น และ Olives Olives, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

#นิสิต​ชั้นปี​ที่​3 สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การศึกษา​และ​คอม​พิวเตอร์​ศึก​ษา คณะศึกษาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหาสารคาม

ผลงานในรายวิชา Production of Educational Radio and Television Programs ปีการศึกษา​ 2/2562
อาจารย์​ ดร.เหม​มิ​ญ​ช์​ ธน​ปัทม์​มี​มณี ผู้สอน

#ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเจ้าของผลงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผศ.ดร.มานิตย์ อาสานอก

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา