ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลงานนิสิต

ปีที่ค้นหา
เดือนที่ค้นหา
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง”๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง"๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน" ประเภทอุดมศึกษา
นิสิต ETC ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันในรายการ BOARDGAME101
นิสิต ETC ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันในรายการ BOARDGAME101
รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560