ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปริญญาตรีต้องการสมัคร คลิกลิงก์นี้  https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=7

สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติ

ระยะเวลา 4 ปี (ไม่เกิน 8 ปี)

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเปิดสอนในหลากหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาเกี่ยวกับ โปรดักชั่น ถ่ายภาพ Fundamental of Information Technology เป็นต้น (test)

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต

ครูคอมพิวเตอร์ นักเทคโนฯ