ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ติดต่อเรา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่ :

ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร :

043-721764 ต่อ 6235
086-6404222
หัวหน้าภาควิชา : 099-7949551

E-mail :

etc@msu.ac.th