ETC MSU

ข่าว/กิจกรรม

ปีที่ค้นหา
เดือนที่ค้นหา
นิสิต ETC คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”
นิสิต ETC คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสอน
เสริมทัพพื้นที่การเรียนรู้ CIS : Creative and Innovative Space ด้วยการติดตั้ง 3D Printer
เสริมทัพพื้นที่การเรียนรู้ CIS : Creative and Innovative Space ด้วยการติดตั้ง 3D Printer
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
ETC Virtual Run 2019 #รันปั่นงาน
ETC Virtual Run 2019 #รันปั่นงาน
Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา
Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา
4 ทศวรรษเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15ปี ETC
4 ทศวรรษเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15ปี ETC
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
Print Friendly, PDF & Email