ETC MSU

ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
โพสต์เมื่อ :
ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ

วันนี้ทีมงาน ETC ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ ให้เกียรติมาเยี่ยม และแวะชมห้องเรียน Innovative Lab (Innovative Learning Classroom :ILC) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
#ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

Print Friendly, PDF & Email