ผลงานนิสิต

ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

 1. รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
 2. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
 3. รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
 4. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 
 5. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐษน EPUB3 ครั้งที่ 2 
 6. รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 
 7. รางวัลระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย คร้งที่ 1 การประกวดคลิปวิดิโอโครงการหนังสั้น หัวข้อ “เสพย์สร้างสรรค์”
 8. รางวัลระดับชาติ ผลงานนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” โครงการประกวดสื่อ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ “ปอดแหก”
 9. รางวัลระดับชาติ  โครงการประกวด “Copyright Motion Infographics Contest 2016”
 10. รางวัลระดับมหาวิทยาลัย การประกวดหนังสั้น “ความสุขๆ ของนิสิต มมส” และการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
 11. รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2559
 12. รางวัลระดับชาติ การประกวดวิดีโอคลิป โครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2015)