นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่คว้า #รางวัลระดับชาติ จากการประกวด การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2

#ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและค […]

Continue Reading
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “มองประตูสู่อีสานผ่านเลนส์” ให้มาสัมผัสและชื่นชมภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่อีสาน ผ่านเลนส์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้เรียนในรายวิชาการถ่ายภาพ (0537212) ซึ่งทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของจังหวัดนครราชสีมา โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

นิทรรศการภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “มองประตูสู่อีสานผ่านเลนส์”

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ […]

Continue Reading
#สัมมนาที่สุดแห่งปี 2018 จัดโดยนิสิต ป.โท ETC รุ่นที่ 30

สัมมนาที่สุดแห่งปี 2018 จัดโดยนิสิต ป.โท ETC รุ่นที่ 30 

18 พฤศจิการยน 2561  #สัมมนาที่สุดแห่งปี 2018 จัดโดยนิสิ […]

Continue Reading

รับสมัครนิสิตใหม่ รอบสุดท้าย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ “สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิว […]

Continue Reading

นิสิต ETC คว้ารางวัลรองชนะเลิศ สื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ​ด้านสุขภาพ​”ปอดแหก”

ETC​ ตะลุยวงการแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ สื่อส่งเสริม […]

Continue Reading