ETC MSU

ผลงานนิสิต

ปีที่ค้นหา
เดือนที่ค้นหา
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง”๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง"๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน" ประเภทอุดมศึกษา
นิสิต ETC ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันในรายการ BOARDGAME101
นิสิต ETC ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันในรายการ BOARDGAME101
รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รางวัลระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย คร้งที่ 1 การประกวดคลิปวิดิโอโครงการหนังสั้น หัวข้อ “เสพย์สร้างสรรค์”
รางวัลระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย คร้งที่ 1 การประกวดคลิปวิดิโอโครงการหนังสั้น หัวข้อ “เสพย์สร้างสรรค์”
Print Friendly, PDF & Email